0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

StaatNed Enquête 2020: België

Beste deelnemer,


Welkom bij de enquête voor het onderzoek naar de Staat van het Nederlands (StaatNed).


Deze enquête bestaat uit vragen over uw taalkeuze in verschillende alledaagse situaties en de talen die u dagelijks om u heen hoort. Het is vooral onze bedoeling te weten te komen wanneer u in deze situaties Nederlands, één of meerdere andere talen, of een combinatie van Nederlands en één of meerdere andere talen gebruikt of anderen hoort gebruiken. Hierbij hoeft u niet aan te geven dat u misschien hier en daar weleens een woord uit een andere taal gebruikt, het gaat er ons om dat u aangeeft wanneer u in een gesprek, een presentatie of een tekst helemaal op een andere taal overschakelt.


In dit onderzoek hanteren we ‘Nederlands’ vooral als een paraplubegrip. Dat wil zeggen dat we alle mogelijke verschijningsvormen van het Nederlands tot het Nederlands zelf rekenen, of ze nu Standaardnederlands, tussentaal of dialect zijn. Voor de Belgen is dit volkomen duidelijk, voor de Nederlanders en Surinamers misschien niet altijd. Zij beschouwen hun eigen variëteiten soms ook als een aparte taal. Bovendien zijn het Limburgs en Nedersaksisch net als het Fries erkende regionale talen in Nederland, zij het dan met een andere status. Daarom biedt deze enquête vaker de mogelijkheid dat verschil aan te geven als u dat wilt.


Voor wie eerder heeft meegedaan, wordt slechts een beperkt aantal situaties opnieuw bevraagd. Maar doet u voor het eerst mee, dan leggen wij u wat meer vragen voor. Afhankelijk van de gegeven antwoorden, zal het invullen van de enquête voor wie eerder heeft meegedaan ongeveer 15 minuten tijd vergen en voor nieuwe deelnemers zo’n 30 minuten. U kunt overigens op elk willekeurig moment het invullen onderbreken (uw antwoorden tot op dat punt worden automatisch opgeslagen) en later weer verder gaan.


Door deze enquête in te vullen, verleent u ons de toestemming om uw gegevens te gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar, vragen we u ons aan het eind van de enquête ook het e-mailadres van een ouder of voogd te bezorgen, zodat wij hem of haar hiervoor om toestemming kunnen verzoeken. U kunt uw toestemming om uw gegevens te gebruiken te allen tijde opnieuw intrekken door een e-mail te sturen naar staatned@meertens.knaw.nl met het verzoek uw gegevens te verwijderen.


Wij verwerken de door u verstrekte gegevens volstrekt anoniem, maar vragen u wel om een persoonlijk e-mailadres achter te laten, zodat wij u in de toekomst opnieuw kunnen benaderen voor een volgende herhaling van de enquête en het onderzoek. Ook sturen wij u via dit e-mailadres te zijner tijd bij wijze van bedankje voor uw deelname een verslagje van de voornaamste bevindingen van het onderzoek. Door uw e-mailadres achter te laten, maakt u bovendien kans op één van de twintig taalboeken die onder de deelnemers aan de enquête zullen worden verloot, met dank aan de Taalunie.


Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de enquête en u deze niet in de enquête zelf kwijt kunt, dan kunt u hierover altijd een e-mail sturen naar staatned@meertens.knaw.nl.


Wij danken u alvast voor uw deelname aan deze enquête en uw hulp om de Staat van het Nederlands verder in kaart te brengen.


Met vriendelijke groet,

namens het StaatNed-team,

 

Frans Hinskens   (Meertens Instituut)
Johan De Caluwe   (Universiteit Gent)
Sita Doerga Misier   (Instituut voor de Opleiding van Leraren)
Kevin De Coninck   (Taalunie)